September 23, 2021

ไทย กับ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ เวียดนาม เดินหน้าต่อไปเรื่องการประมูลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034

ไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าในการดำเนินเรื่องของการเสนอตัวเข้าประมูลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก กับอี 4 ประทเศในอาเซียน ได้ตกลงกันให้มีทีมงานเฉพาะการขึ้นมา เพื่อทุกฝ่ายของแต่ละประเทศได้ดำเนินการไปพร้อมๆกัน นี้เป็นการประกาศข้อตกลงรวมกันในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนครั้งที่ 5 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา

มติรวมของคณะประชุมครั้งนี้ได้เผยว่าอีกว่า เพื่อให้โครงการนี้บรรลุถึงเป้าหมาย สิงคโปรได้เสนอความคิดและสร้างทีมงานเฉพาะการขึ้นมา โดยมีไทยเป็นหัวหน้า รวมกับอีก 4 ประเทศในอาเซียน และได้รับการเห็นชอบของสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็เคยประกาศให้ประชาชนในอาเซียนช่วยกันสนับสนุนและ ให้กำลังใจสหพันธ์กีฬาฟุตบอลในแต่ละประเทศเพื่อสร้างความฝันนี้ขึ้นมา

โดย: วิล่า