September 20, 2021

พัทยาเป็นเมืองที่เอาไปเสนอในการประมูลเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เยาวชน 2026

เมืองพทบาของไทยจะต้องแข่งขันกับ กรุงมุมไบของอินเดีย และเมืองหลวงมานากัวของประเทศนิการากัว ในการประมูลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิปิกเยาวชน 2026 (Youth Olympic Games 2026)

นายกเทศมนตรี เมืองพัทยา ท่าน สนธยา คุณปลื้ม ได้แถลงว่า เป้าหมายในการประมูลวันนี้คือ เพื่อให้มีคนรู้จักเมืองของเรามากขึ้น และ โปรโมทเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกของไทย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและมีความพร้อมทุกอย่าง

ท่านได้ระบุอีกว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีข้อตกลงกันเอาเมืองชายทะเลแห่งนี้ในการจัดเตรียมอีเวนต์กีฬาโอลิมปิกเยาวชน ซึ่งได้ยื่นเอกสารในการประมูลไปยังคณะกรรมาธิการโอลิมปิกนานาชาติ หรือ IOC เรียบร้อยแล้ว

โดยท่านได้กล่าวว่า “เรากำลังเริ่มพัฒนาเมืองอันสวยงามแห่งนี้เพื่อรองรับความต้องการของโลก ขณะที่เรากำลังรอผลการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการโอลิมปิกนานาชาติ”   ท่าน  สนธยา คุณปลื้ม ได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า พัทยามีศักยภาพเพี่ยงพอในการจัดการอีเวนต์กีฬาระดับโลกได้ เนื่องเป็นเมืองที่มีโครงสร้างพื้มฐานพร้อม และมีเศษฐกิจ และมีการขยายสนามบินรวทั้งรถไฟความเร็วสูงด้วย

สนามกีฬาที่จะสร้างขึ้นในเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี กับ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาแห่งชาติ และสนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีครบอุปกรณ์และมีมาตรฐานสากลซึ่งยอมรับทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยาจะต้องแข่งกับอีก 2 เมือง ของประเทศอินเดีย และ ประเทศ นิการากัว ซึ่งมีความสามารถไม่แพ้เมืองพัทยาของไทยเช่นกัน

กีฬาโอลิมปิกเยาวชนจะถูกจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี และครั้งต่อไปที่จะมาถึงนี้จะถูกจัดขึ้นที่ทวีปแอฟริกา เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล ปี ค.ศ. 2022 โดยลาสุดถูกจัดขึ้นที่กรุง บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

โดย: วิล่า