September 22, 2021

ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2019

ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงระดับ ซีเกมส์ครั้งที่ 30 ปี ค.ศ. 2019 ที่ประเทศฟิลิปินส์ มีเพียง 6 ประเทศเท่านั้นในการเข้ารวม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งผลการจับสลากมีดังนี้ 

กลุ่ม A ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย

กลุ่ม B เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย

ตารางแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ฟิลิปินส์

โดย: วิล่า